O Nas

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury to centrum kulturalne i szkoleniowe Mieszkowic i gminy. Realizujemy zadania statutowe i kalendarz imprez gminnych. Jesteśmy organizatorem imprez kulturalnych na terenie naszej gminy. Służymy merytoryczną, rzeczową i osobową pomocą przy przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje i stowarzyszenia gminne. Działalność MGOK skupia się głównie na upowszechnianiu i udostępnianiu kultury w zakresie muzyki, tańca, plastyki, teatru, wspomaganiu imprez sportowych, działalności miejscowych stowarzyszeń, prowadzeniu form edukacyjnych i poznawczych.

            MGOK prowadzi stałe zajęcia plastyczne, taneczne i muzyczne. Efekty pracy przedstawiane są na festynach, koncertach i wystawach. Organizowane są konkursy, przeglądy i warsztaty artystyczne. Wspomagana jest działalność kulturalna w sołectwach poprzez organizację festynów i innych imprez. MGOK prowadzi współpracę z ośrodkami kultury z Cedyni, Morynia, Chojny, Trzcińska Zdroju oraz współpracę zagraniczną z Eberswalde, Schwedt, Altranft, Berlinem.

Oferta MGOK Mieszkowice skierowana jest do każdej grupy wiekowej. Społeczeństwo Mieszkowic i Gminy ma okazję uczestniczyć w imprezach kulturalnych, koncertach, konferencjach, wszystkie propozycje mają charakter imprez otwartych. Każdy zainteresowany może w nich wziąć udział. Klimat i atmosfera imprez zależy nie tylko od organizatorów ale przede wszystkim od zaangażowania społeczności lokalnej w wspólnych działaniach. Aktywne uczestnictwo pozwala na realizację nowych, ciekawych i atrakcyjnych projektów kulturalnych.

 

 


Zbigniew Ciszek
Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

 
-->