Aktywni razem - Mieszkowice 2011

Projekt pn. "Aktywni razem -Mieszkowice 2011" w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach został zatwierdzony dnia 1 lutego przez Euroregionalny Komitet Sterujący. Autorem i koordynatorem projektu jest dyrektor Barbara Nowicka. Wielorakie działania skierowane są do każdej grupy. Obejmują zarówno dzieci i młodzież oraz dorosłych. Rozpoczynamy kwietniową konferencją pt' "Aktywni razem" gdzie przedstawiane będą przez partnerów projektu ze Schwedt i Oderbergu oraz MGOK przykłady aktywnego, wielopokoleniowego i twórczego spędzania czasu wolnego. Planowana jest dyskusja na temat przeciwdziałania stereotypowi o braku propozycji kulturalnych w regionie. Oprawą spotkania będą wystawy KGW i poczęstunek regionalny. Kolejny raz odbędą się warsztaty taneczne przygotowujące zespoły country do wielkiego polsko- niemieckiego festynu tanecznego na "Mieszkowickich Dniach Kultury i Przyjaźni". A niezwykle popularne warsztaty pantomimy młodzieży gimnazjalnej Bad Freienwalede i Mieszkowic odbędą się po raz VI w maju i zakończone będą autorskim spektaklem na Placu Wolności. Ideę wspólnego, twórczego spędzania czasu będziemy promować na "Wielopokoleniowych warsztatach artystycznych" pracą w 4 podgrupach tematycznych tj. malowanie na szkle; na jedwabiu, , zdobienie metodą decupage, własnoręcznie tworzenie biżuterii. Transgraniczny charakter spotkań mieszkańców gości będą miały imprezy: w Zielinie- " Wielka biesiada integracyjna"
i w Mieszkowicach "Mieszkowickie Dni Kultury i Przyjaźni, podczas których w mini -warsztatach będzie można własnoręcznie malować porcelanę, szkło, odlewy gipsowe, tworzyć origami. Atrakcją będą warsztaty country, zabawy i konkursy integracyjne. Na festynie z okazji święta gminy wystąpią zespoły z Polski i Niemiec. Odbędzie się wytęp 80 tancerzy country, festiwal kulinarny, wystawy i prezentacje działań projektów kulturalnych i rękodzieła. Realizacja 9 już polsko- niemieckiego projektu przyczyni się do aktywizacji regionu i zacieśniania trwałej, długofalowej współpracy kulturalnej. Bezpośredni uczestnicy oraz mieszkańcy i goście przekonają się, że twórczo można działać i przynosi to wszystkim wiele osobistej satysfakcji. Zapraszamy już teraz do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.

 

 
-->