Wspólnie-Twórczo Mieszkowice 2010

Dnia 2 marca 2010 na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego został zatwierdzony projekt "Wspólnie - Twórczo -Mieszkowice 2010" Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach.                                                  Wniosek został złożony już w styczniu i po weryfikacji przez Biuro FMP został przyjęty bez żadnych uwag.              Całkowita wartość projektu wynosi 21 000 EUR dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% oraz budżetu budżetu państw 10% ( w miarę dostępnych środków).

Możliwość korzystania z Funduszu Małych Projektów Interreg IVA Euroregionu Pomerania pozwoli na realizację komplementarnego projektu , którego główną ideą są spotkania integracyjne mieszkańców regionu i rozwój polsko- niemieckiej współpracy kulturalnej w rożnych dziedzinach. Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego kręgu uczestników i odbiorców. Na różnorodnych warsztatach artystycznych - teatralnych, tanecznych, plastycznych, rękodzielniczych, spotkają się dzieci młodzież i osoby dorosłe. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział                 w projekcje. Promować będziemy efekty działań na wystawach,prezentacjach oraz festynach. Mieszkańcy przekonają się, że warto być twórczym i aktywnym, gdyż daje to uczestnikom wiele osobistej satysfakcji oraz przyczynia                    się do rozwoju kulturalnego regionu.

Transgraniczne spotkania będą organizowane z młodzieżą i dziećmi z Protezel i Bad Freienwalde, artystyczne                 z mieszkańcami Oderbergu i Altranft oraz Schwedt, naszą gminę reprezentować będą artyści amatorzy, zespoły z MGOK i panie z KGW oraz młodzie szkolna. Działania będą miały miejsce w Mieszkowicach, Zielinie, Czelinie,                             a także w Starych Łysogórkach.

Realizacja projektu będzie ważnym wydarzenie kulturalnym roku 2010.

 

 
-->