Kulturalnie razem - Mieszkowice 2013

kulturalnie male 2

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach rozpoczął realizację kolejnego, 13 już projektu kulturalnego pn. "Kulturalnie razem - Mieszkowice 2013"

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie /Brandenburgia 2007-2013. Fundusz Małych Projektów Interreg IVA Euroregionu Pomerania. Celem projektu jest aktywizacja społeczeństwa poprzez czynny udział
w integracyjnych działaniach skierowanych do wszystkich chętnych. W ramach przedsięwzięcia odbędą się warsztaty: teatru pantomimy, rękodzieła, taneczne, prezentacje artystyczne, wystawy oraz otwarte warsztaty plastyczne i wycieczka integracyjna. Uczestnikami będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym także seniorzy. Nabór osób odbywać się będzie w sposób otwarty przez ogłoszenia i zaproszenia skierowane do szkół i organizacji działających na terenie gminy Mieszkowice. Każdy zainteresowany będzie mógł się zgłosić. Koordynator, MGOK, będzie odpowiedzialny za całokształt projektu, będzie go promował wśród uczniów, członków organizacji min. KGW i sekcji emerytów. Stronę niemiecką będzie reprezentowała organizacja Frauenzentrum ze Schwedt, która również będzie mobilizowała do uczestnictwa grupy taneczne country, koła rękodzielnicze i zespoły amatorskie. Mieszkowicki ośrodek i KGW z Zielna współpracuje
z tą organizacją od 2003 r. Młodzież w warsztatach pantomimy będzie reprezentowana przez gimnazjalistów z Bad Freienwalde, którzy już pond 10 lat prowadzą ścisłą wymianę kulturalną.
W warsztatach tanecznych wezmą udział 3 zespoły: Country Verein White -Head Eaglees e.V.
z Eberswalde, Country Eagles ze Schwedt i Mieszki MGOK. Zespoły spotykają się nie tylko na występach ale także na okolicznościowych spotkaniach. Szerokie promowanie idei transgranicznej integracji odbędzie się na Mieszkowickich Dniach Kultury i Przyjaźni 2013 - festynie podsumowującym działania projektu. Nieustanny priorytet edukowania kolejnych uczestników, zaszczepienia w nich potrzeb twórczego, aktywnego działania. Przyczynia się do osobistego rozwoju, nabycia nowych umiejętności. Realizator projektu MGOK wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców, dając im możliwość czynnego, bezpośredniego uczestnictwa w działaniach kulturalnych.

Terminarz projektu

27 kwietnia 2013

Warsztaty taneczne "Nie tylko country"

Uczestnikami będą zespoły Mieszki Mieszkowice i Country Verein White -Head Eaglees e.V. z Eberswalde . Przewidujemy udział 40 tancerzy od lat 10 do 60. Zespoły uczestniczyły już razem w 2 spotkaniach (warsztatach) i od 2013 roku chcą nawiązać ściślejszą współpracę, planują się spotkać 4 krotnie, 2 razy w Polsce i 2 razy w Niemczech.

Z uwagi na dużą rotację tancerzy, przede wszystkim dzieci i młodzież, występuje potrzeba promowania idei wspólnych spotkań, na których uczestnicy razem tworzą nowe układy taneczne. Integracja poprzez taniec przyczynia się do lepszego poznania się uczestników i jest wspaniała okazja do aktywnego, twórczego relaksu przynoszącego wiele pozytywnych doznań. Opracowane układy zostaną zaprezentowane na Mieszkowickich Dniach Kultury i Przyjaźni 2013 dnia 29.06, Planujemy zaprosić na tą prezentacje jeszcze 2 zespoły country. Razem w czerwcu na scenie wystąpi 70 tancerzy.

11 maja 2013

Warsztaty artystyczne

Otwarty nabór uczestników. Dla wszystkich chętnych zajęcia będą trwały w 2 podgrupach tematycznych po 20 osób każda

I grupa – filcowanie na mokro przedmiotów użytkowych np torebki, paski, etui

II grupa – wyplatanie z gazet – recykling

Wybrana tematyka zajęć wpisuje się w potrzebę rozwoju osobistego każdego uczestnika, który będąc na warsztatach nabywa umiejętności odreagowywania codziennych stresów. Pracując, tworząc dany przedmiot skupionym się jest na osiągnięciu końcowego efektu. Integracyjna, przyjazna atmosfera wyzwala chęć działania, uczy nowych technik i umiejętności. Zajęcia mają relaksacyjną formę i są przeznaczone dla każdego, a ich wynik / powstały przedmiot/ mobilizuje do dalszego tworzenia. Nie do przecenienia jest fakt, że nabyte umiejętności uczestnicy np. panie
z KGW przekażą swoim koleżankom i wyplataniem czy też filcowaniem zarażą innych.

13 – 16 maja 2013

VIII warsztaty teatru pantomimy

To kontynuowanie spotkań młodzieży gimnazjalnej z Mieszkowic i Bad Freienwalde. Obie szkoły współpracują już od roku 2002. Warsztaty odbędą się w dniach 13 – 16..05.2013. Weźmie
w nich udział 20 uczniów. Przygotują oni, pod kierunkiem reżysera - aktora – mima spektakl, który będzie efektem wspólnej pracy nad tematyką, scenografią i sposobem przedstawienia głównej idei. Po raz pierwszy będą tworzone etiudy komediowe pod kierunkiem Janusza Janiszewskiego. Intensywna nauka pantomimy, w której nie ma barier językowych w bardzo szybki sposób integruje uczestników i pozwala na nawiązanie bliskich kontaktów. Wspólne zakwaterowanie, przebywanie ze sobą pozwoli na wzajemne poznanie się młodzieży i nawiązanie współpracy. Finałowe przedstawienie odegrane w obecności widzów, rodziców, nauczycieli i kolegów przyniesie młodym aktorom wiele osobistej satysfakcji i wzruszeń. Praca w grupie uczy wzajemnej odpowiedzialności i wytrwałości, co będzie owocowało w dalszym rozwoju młodych ludzi. Zajęcia będą się odbywały w MGOK i Stadninie Koni Bielin - miejsce zakwaterowania.

29 – 30 czerwca 2013

Mieszkowickie Dni Kultury i Przyjaźni 2013

Kolejnym działaniem będzie coroczny festyn integracyjny, który z racji bliskości granicy polsko – niemieckiej (12km) i współpracy polsko – niemieckiej zawsze ma międzynarodowy charakter. Jest podsumowaniem roku współpracy w rożnych dziedzinach oraz wielką zabawą integracyjną. W ramach dwudniowego festynu odbędą się; taneczne warsztaty integracyjne, otwarte warsztaty plastyczne – malowanie na szkle legendy o powstaniu Mieszkowic, wspólne gotowanie, wystawa rękodzieła oraz amatorskie polskie i niemieckie prezentacje artystyczne.

Podsumowaniem działań projektu będzie wycieczka integracyjna nad morze w dniach 28/29.09.2013 do miejscowości Dziwnów woj. Zachodniopomorskie. W ramach wycieczki odbędą się warsztaty autoprezentacji, spotkanie z psychologiem na temat samorealizacji i potrzeb rozwoju osobistego oraz wieczorne integracyjne ognisko, przemarsz 5 km Nordic Walking z instruktorem i wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego

Wycieczka i wspólne przebywanie przez 2 dni bardziej zintegruje uczestników. Pozwoli nawiązać jeszcze bliższe kontakty, będzie okazją do planowania następnych polsko -niemieckich projektów i spotkań. W działaniu tym wezmą udział osoby biorące aktywny udział
w przedsięwzięciu, liderzy i inicjatorzy współpracy polsko - niemieckiej.

Bezpośrednich uczestników wszystkich zaplanowanych działań będzie 370 w tym 175 Niemców oraz 16 osób prowadzących warsztaty, instruktorzy i tłumacze. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizowania kolejnych grup i osób. Przedsięwzięcie promuje idee integracji
w twórczym działaniu. Szeroki dostęp informacyjny poprzez: stronę internetową MGOK i gminy, artykuły prasowe, pozwoli zapoznać się z ofertą wszystkim chętnym . MGOK realizując projekt przyczynia się do szerokiego zainteresowania innych organizacji współpracą polsko - niemiecką

                       autor projektu

                           Barbara Nowicka

                          dyrektor MGOK

 

 

Kalendarz dzialan nowy 2

 

Zgłoszenia oraz więcej informacji:

tel: 91-4145-339

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warsztaty taneczne 27.04.2013

Warsztaty artystyczne 11.05.2013

VIII Warsztaty Teatru Pantomimy 13 - 16.05.2013

 
-->